Hakkımızda

Politikamız

KAHVECİ OLUKLU MUKAVVA KUTU VE AMB. SAN. TİC.A.Ş.

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

1-ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ:

İşletmemiz çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almamayı taahhüt eder.

2-ZORLA VE ZORUNLU ÇALIŞMANIN ÖNLENMESİ

İşletmemiz , hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapmaz.Çalışan bir personel , işveren ile arasında kendi rızasıyla kurulan iş sözleşmesi gereği  ücret karşılığı  ödevli olduğu işi yapmakla yükümlüdür  Şirketimizde çalışmalarımız  gönüllülük esasına dayanır. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur.

3-AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

İşletmemiz,çalışanlar arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, sosyal sınıf, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, hastalık, hamilelik, veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul açısından ayrımcılık yapmamaya özen göstermeyi ,iş yapabilme becerisi esas alınarak istihdam sağlamayı taahhüt eder.Kadınların istihdamda güçlenmelerini sağlar.

4-ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  ve TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

İşveren olarak çalışanların yasal haklarını korunması ve çalışanların haklarına saygı duyulduğu bir ortamın oluşmasını sağlamak başlıca görevimizdir. Her çalışanın dilek, şikâyet ve önerilerini iletmesi için gerekli altyapı kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı Çalışan temsilcileri aracılığıyla özgür ve demokratik bir şekilde temsil hakkına saygı göstermeyi,taahhüt eder.

5-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 İşletmemiz, düzenli olarak doktor ve iş güvenliği uzmanlarıyla çalışarak çalışanları koruyup, sağlıklarını kontrol altına almaktadır. Çalışanların kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri çevreci bir iş ortamını oluşturup sosyal uygunluk standartlarına ve projelerine tam uyum sağlamayı taahhüt eder.

6-İŞE ALIM-DÜZENLİ İSTİHDAM

İşletmemiz,sosyal uygunluk gerekliliklerinin sürekliliğini sağlamak için işe alım esnasında, personel seçiminde, teknik ve mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini; işe alım aşamasından başlayarak ücretlendirme, performans ve iş akdi süreçlerinde ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olacağını; çalışanların düzenli istihdam ve sosyal güvencesinin sağlanacağını taahhüt eder.

7-DİLEK ŞİKAYET

İşletmemiz,Dilek-Şikayet mekanizmasının tüm çalışanların dilek-şikayetlerinin değerlendirilerek bir sistematik içinde uygulanmasını taahhüt eder

İletişim Bilgilerimiz

Önce hizmet sloganımızla kaliteli ve zamanında teslimat ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak, en uygun hizmeti sunmaktır.